AMAÇ BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA

Saygıdeğer Hemşehrilerimiz,
Sosyal medyada Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Derneği yöneticilerine ithafen yazılan yazı ve yorumlara karşı aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür.

Öncelikle duyarlı hemşehrimizin gösterdiği bu hassasiyeten dolayı her bir değerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Kültür, Sosyal ve Dayanışma Derneği, Alman mahkemeleri tarafından onaylanan tüzük gereği, faaliyetlerini yürütmektedir. Yine bu doğrultuda genel kurulunu, yine herkese açık üye olma, seçme ve seçilme hakkını tüzüğüne göre yapmaktadır. Derneğe üye olma hakkı herkese açıktır. Yönetim Kurulunu, üye aidatını ödeyen ve üyelik vasfına haiz genel kurul üyeleri özgür iradeleriyle seçip, yönetim kuruluna getirmektedir. Burada genel kurul üyelerinin şu mahalleden, şu köyden olmaz diye ayrım yapmaya ne yetkisi, ne de selahiyeti vardır.

Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Derneği olarak, mahalle, köy, akraba, cinsiyet, siyasi düşünce ayrımı yapana, yaptırana asla müsade etmedik ve ayrımcılık yapanın, yaptıranın her zaman karışında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Her zaman hemşehrilerini kuşatıcı ve kucaklayıcı anlayışa sahip dernek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu meyanda ayrımcılık, ötekileştirme ve dışlama yapıldığını asla kabul etmiyoruz. Derneğimizde hemen hemen her mahalleden, her köyden yöneticinin olduğu aşikardır. Yapılmak istenen Beşköy polemiği de bizi ayrı üzmekte ve incitmektedir. Halbuki bizler aynı ilçenin, aynı yörenin insanlarıyız. Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı’nın merhume annaleri başta olmak üzere, üç dernek yöneticimizin, kadınlar konu başkan yardımcımızın Beşköylü kardeşlerimiz olduğunu hatırlatmak isteriz. Bununla birlikte, her yıl geleneksel olarak „Birlik, Beraberlik ve Dayanışma“ gecesi adı altında düzenlenen gecelerde, sanatçısından davetli misafirine kadar bu ince ayrıntısına kadar dikkat etmekteyiz. Bu hususta kanıtımız derneğimizin facabook hesabında ve web sitesinde açık ve net olarak ortadadır.

Ayrıca geceleri icra ederken müziği bir araç olarak gördük. Amaç hemşehrileri bir araya getirmek, hasret gidermek, kaynaşmak, tanışmak, dayanışmaya zemin hazırlamak, aileler arası bağları güçlendirerek Köprübaşı’nı yaşamak ve yaşatmaktır.

Sanatçıları seçerken, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun kararı ve sponsorların katkıları göz önüne alınarak tercih edilmektedir. Yönetim olarak her bir yöresel sanatçımız bizim öz değerimizdir. Bundan önce de böyle olmuştur, böyle de devam edecektir. Her sanatçıya kapımızı açmaya azami gayret gösterdik ve gösteriyoruz. Bu hususta da kanıtımız derneğimizin facabook hesabında ve web sitesinde açık ve net olarak ortadadır.

Derneğimizin mali konusu dernek genel kurul ve yönetim kurulu üyelerine, hatta an itibariyle toplantıya iştirak eden hemşehrilerine açık ve şeffaftır. Toplantılarımızı en az bir hafta önce planlamasını yapar, gündemdeki konuları ele alır ve yapılan oylama sonucunda kararlarımızı alırız. Toplantı dışında birebir konuşmaları öneri olarak kabul ederiz.

Saygıdeğer Hemşehrilerimiz,
Bizler sayılı nefesleri olan fani kullarız. Yönetim olarak icra ettiğimiz görevimizde hep adalet ve hakkaniyetle hareket etmiş, kimseyi üzmeden, incitmeden günümüze kadar gelinmiştir. Bundan böyle olduğu gibi bundan sonra da her zaman toplantılarımıza iştirak eden üye olanı, olmayanı hep birlikte daha iyisini, daha güzeli yapmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Köprübaşı insanı herşeyin en güzeline, en iyisine layıktır. Bu ilke çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz. Gösterdiğiniz duyarlılıktan dolayı tekraren şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu kapsamda 18 Şubat 2017 Cumartesi günü Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Derneği olarak altıncısını düzenleyeceğimiz „Birlik, Beraberlik ve Dayanışma“ gecemizde bir arada, beraber, kol kola görmekten onur ve mutluluk duyarız.

En kalbi sevgi, selam ve saygılarımızla

Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Derneği
www.koprubasi.de

Comments are closed