Köprübaşı

TARİH

Köprübaşı ilçesinin tarihçesi ve ilk yerleşmeler hakkında ilmi bilgi yok denecek kadar azdır. Eldeki tarihi bilgilere göre Trabzon ve havalisinin Orta Asya’dan gelen kavimlerce iskan edilmesi ile önce sahil şeridi, daha sonra da Köprübaşı iskan edilmiştir.

Köprübaşı’na ilk iskan eden kavimler gür ormanlar arasında Güneş’ten ara bir yer bularak buraya yerleşmişlerdir. İlk iskan edilen bu yer ilk önce Güneş’ten ar, daha sonra Güneşara adını almıştır. Bügünkü Fidanlı, Gündoğan ve Akpınar Mahalleleri ile Çifteköprü, Güneşli (Güneşara) Köyü adı altında tek muhtarlık olarak 1929 yılına kadar devam etmiştir. 1929 yılında bugünkü Kahraman, Yağmurlu, Koyuncular, Konuklu, Dağardı, Büyükdoğanlı, Yılmazlar ve Arpalı köylerinin iştirakiyle Köprübaşı (İki dere ve birbirine çok yakın iki köprü arasında kaldığından bu ismi almıştır) ad altında KÖPRÜBAŞI bucağı teşekkül ettrilmiştir. Daha sonra Fidanlı, Akpınar ve Gündoğan Mahallelerinin birleştirilmesi ile 1965 yılında KÖPRÜBAŞI BELDESİ kurulmuştur. 05 Mayıs 1990 tarihinde 3644 sayılı kanunla Sürmene ilçesinden ayrılarak yeni bir ilçe olarak kurulmuştur.

Köprübaşı, Kuzeyde Sürmene ilçesi, Güneyinde Bayburt ili, Doğusunda Çaykara, Of ve Dernekpazarı ilçeleri, Batısında Sürmene ilçesine bağlı Oylum Beldesi vardr.

9 Mahalle, 4 Köyü vardır. İlçe merkezinde rakım 200 metre, yüzölçümü ise 132 km2 dir. Trabzon ilinin Bayburt iline bağlayan en yakın yola sahiptir.

COĞRAFİ VE YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

Köprübaşı, kuzeyde Sürmene ilçesi, güneyinde Bayburt ili, doğusunda Çaykara, Of ve Dernekpazarı ilçeleri, batısında Sürmene ilçesine bağlı Oylum Beldesi vardır.

9 mahalle, 4 köyü vardır. İlçe merkezinde rakım 200 metre ve merkezin yüzölçümü ise 132 km2 dir. Köprübaşı ilçesi Trabzon ilini Bayburt iline bağlayan en yakın yola sahiptir.

İklim genellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde hakim iklimdir. Yazlar serin kışları ılık ve her mevsim ağışlıdır. Yağışlar en çok ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yağar.

Bölgede güneyden kuzeye doğru akan Manahoz deresi bulunur. İlçenin e önemli akarsuyu Manahoz deresidir. Yeni yayladan doğar ve Sürmene İlçe Mekezinde denize dökülür.

İlçenin güneyinde 1750-2200 metre yüksekliklerinde yaylalar vardır. Bu yaylaların denize doğru alçalan kesimleri, özellikle vadi yamaçlar ormanlarla kaplıdır.

Yaylalar geniş otlaklar, temiz havası ve soğuk suları ile yaz aylarında hayvancılıkla geçinen halkın uğrak yerleridir. Mayıs ayından eylül ayının sonuna kadar bu yaylalar canlılığını korur.

Köprübaşı İlçesine bağlı yaylalar ; Soğuksu, Ebeler, Küçük Kangal, Harman, Ağaçbaşı, Yangın, Vizera, Mincena, Sulak, Köşki, Taşlı ve İsmail Ağa Yaylalarıdır.

İlçenin en yüksek yeri ve simgesi 2.742 Metre rakımla Madur Dağıdır.

Kaynak: Köprübaşı Kaymakamlığı

 

Comments are closed